Rauta on ehdoton edellytys koiran hemoglobiinille. Raudan saanti tuntuu silti olevan joskus haastavaa, ainakin koiran raakaruokinnan tarpeissa ja ruokinnan suunnittelussa.
Perjantaitarpeet on sähköpostiblogi, jossa kerrotaan tällä kerral kauinka paljon koiralle täytyy antaa erilaisia ruokia, että koira saisi sinkin tarpeen tyydytettyä.
Fosforin määrä koirien ruokinnassa on lähes vakio. Sitä nostaa luiden määrä, ei liha.
Osa antaa koiralleen suolaa, koska uskoo sen tarvitsevan suolalisää, varsinkin helteellä. Käsitys juontaa ihmisten tarpeesta, koska me hukkaamme natriumia ihon kautta hikoillessa. Koiralla tätä ongelmaa ei ole. Sen sijaan koira saattaa tarvita kaliumia ja bikarbonaattia läähätyksen takia syntyvästä vajeesta. Aidosti vaje tulee munuaisten kautta erityksestä virtsaan, mutta syy juontuu läähätyksessä menetetyn hiilen aiheuttamasta veren pH:n
Tämä on sisäiseen linkitykseen tehty pseudoartikkeli, joka jossain vaiheessa muuttuu aidoksi jutuksi. Sinun ei kuuluisi nähdä tätä, sillä uudelleenohjauksen pitäisi tarjota juttu Kalsium. Jos ole tilannut ilmoitukset Katikan uusista artikkeleista, niin valitettavasti saat ilmoituksen tästäkin. Asiaan ei voi valitettavasti vaikuttaa.
Sinkin imeytyminen koiralla vaihtelee sinkin muodon mukaan.
Fosfori on ruuan yleisin mineraali ja koska siitä ei ole koskaan puutetta eikä ylisaanti ole ongelma, niin fosforia ei tarvitse miettiä koiran ruokinnassa. Ei edes Ca/P-suhteessa.
Kalsium on eniten mietitty, murehdittu ja laskettu mineraali koirien ruokinnassa. Siitö huolimatta, että se on helpoin ja yksinkertaisin.
Jodi (I) on eräs välttämättömistä ruuasta saatavista hivenaineista. Välttämättömyys mineraalien kohdalla on sinänsä turha määre, sillä aivan jokainen mineraali on aina välttämätön, sillä elimistö ei kykene niitä itse tekemään. Mineraalien yhdisteitä kylläkin, mutta se on eri asia. Välttämättömyys tässä yhteydessä korostaa sitä, että jos jodia ei saada ruuasta, niin koira sairastuu.
Aina kun törmätään johonkin omituiseen ja ristiriitaiseen termiin, kuten vaikkapa orgaaninen mineraali, niin ollaan ns. luonnollisen hoidon tai ruokinnan ääressä. Valitettavasti uskomuspuoli on korvamerkinnyt luonnollisuuden täysin itselleen ja jos pyrkii minkälaiseen luonnollisuuteen tahansa, niin omituiset legendat ovat rasitteena. Olin kirjoittaa, että näiden uskomusten evoluutio on aina samanlainen, mutta ilmaisuna se olisi ollut aivan yhtä omituinen
Kun puhutaan kloorista, niin yleensä ilmaisu on kloridi. Kloridi on kloorin ioni eli sen atomirakenteessa elektronien määrä on tehnyt siitä sähkövaraukseltaan miinusmerkkisen. Sama pätee natriumiinkiin, tosin se on plusmerkkinen, mutta vain kloorista käytetään sen ioninimeä. Kloridi osallistuu natrium- ja kaliumionien tavoin vesitasapainon säätelyyn sekä happo-emästasapainon säätelyyn. Kloridi on osa mahanesteen, suolahapon (HCl) muodostamista. Suurin osa
Natrium on välttämätön hivenaine elimistölle ja esimerkiksi solut eivt toimi ilman natriumia. Yleensä suolan määrällä koirien ruuassa aidosti tarkoitetaan natriumia.
Kromi on hivenaine, joka muiden mineraalien tapaan osallistuu moneen. Sen tärkein rooli on kuitenkin rasvan ja proteiinien aineenvaihduntaan osallistuminen sekä ehkä tärkeimpänä glukoosin käyttö yhdessä insuliinin kanssa – kromi on insuliinin kofaktori. Haima erittää insuliinia, joka siirtää sokeria verestä soluihin. Yleensä puhutaan, että insuliini on yksi elimistön anabolisimmista hormoneista juuri siksi, että insuliini eräällä tavalla
Ben-Gurionin yliopistossa on  tehty mielenkiintoinen löydös, joka tullee helpottamaan tulevaisuudessa koirien erästä kalsium-ongelmaa, sen imeytymistä. Ruokinnan mittaluvuissa löytyy selvät raja-arvot kalsiumin ja fosforin suhteille. Hieman heikommille mennään kun aletaan kysellä grammojen perään. Mutta kun kysytään mikä merkitys on eri kalsiumlähteiden bioaktiivisuudella, niin yhdeltäkään ruuanvalmistuksen auktoriteetilta ei löydy julkisia ohjeita. Koska eri kalsiumyhdisteillä on erilainen imeytyvyys
Koiran lisäravinteista sinkki on ehkä tärkein. Sitä saadaan heikosti ruuasta, mutta hormonitoiminta sekä vasta-aineet rakentuvat usein sinkille.
Pii on tärkeässä roolissa luuston muodostumisessa kasvun alkuvaiheessa sekä kollageenin synteesissä ja eläimissä sitä löytyykin kudoksista suurimmat määrät erittäin nuorilla vähentyen iän myötä.
Magnesium (Mg) on erittäin tärkeä kivennäisaine energia-aineenvaihdunnalle, lihasten supistumiselle, hermojen toiminnalle sekä proteiinien ja nukleiinihappojen muodostukselle. Elimistön magnesiumvarasto on luusto, jossa on noin puolet määrästä. Suurin osa lopuista on lihaksissa ja noin prosentin verran solun ulkoisissa nesteissä. Magnesium aktivoi ainakin 300 entsyymiä, jotka osallistuvat mm. ATP:n muodostamiseen, glukoosin hajoituksessa glykolyysissä, rasvahappojen hajoituksessa ja muodostuksessa, proteiinien
Elektrolyyteistä ja niiden toiminnasta voitaisiin kirjoittaa sivutolkulla, ja onkin kirjoitettu, mutta tällä kertaa keskitytään pelkästään eräällä tavalla teoreettiseen perustietoon, jonka pääpaino on greyhoundin terveyden ylläpitämisessä ja fyysisessä kunnossa. Sopii tietysti kaikille muillekin roduille, tarpeen niin vaatiessa. Kun aiheesta innostuu enemmän, niin kannattaa muistaa, että elektrolyyttienkin suhteen kaikki vaikuttaa kaikkeen. On helppoa ottaa esille vain yksi
Kalium on koiran tärkein eletrolyytti ja oleellinen lisäravinne palauttamisessa.
Seleeni (Se) esiintyy orgaanisessa muodossa seleeniä sisältävissä aminohapoissa sekä ravintovalmisteissa epäorgaanisessa muodossa. Seleenin saaminen ravinnosta on erittäin pitkälle riippuvainen maaperän seleenimääristä. Yleensä pohjois-eurooppalainen ruoka on seleeniköyhää, mikäli siihen ei ole lisätty seleeniä. Seleenin imeytyminen on tehokasta, eikä sitä säädellä. Eri ruoka-aineiden seleenin imeytymistehokkuus vaihtelee ja viljoista seleeni imeytyy tehokkaammin kuin eläinkunnan tuotteista.
Koirallakin raudan tärkein tehtävä on rakentaa hemoglobiinia. Varsinainen raudanpuuteanemia on koirilla harvinainen.
Kivennäisaineet (mineraalit) ovat ravinnon mukana saatavia epäorgaanisia alkuaineita. Laajemman määritelmän mukaan kivennäisaineita ovat ne alkuaineet, jotka jäävät tuhkaan, kun esimerkiksi kudos tai ruoka poltetaan. Välttämättömiä kivennäisaineita ovat ne alkuaineet, joita tulee olla ravinnossa aineenvaihdunnan pysymiseksi normaalina, eli riittämätön saanti aiheuttaa puutosoireita. Näitä on 18:sta yli kahteenkymmeneen, riippuen laskutavasta. Luonnossa kivennäisaineita on vedessä ja maaperässä, josta
Kupari on koirille tärkeä hivenaine ja yksi entsyymien rakennuspalikoista. Ruokien kuparimääriä harvemmin tiedetään, ainakaan Suomessa.
Bikarbonaatti (HCO3) on yksi kehon tärkeimmistä puskureista. Bikarbonaatti palauttaa molemmat, happaman ja emäksisen, lähemmäksi kehon normaalia pH:ta. Keholla on määrätty pH-arvo tai happamuus, jolla se toimii parhaiten. Koska tämä on kriittinen elämän suhteen, niin sydämellä ja soluilla on useita puskureita jotka pyrkivät pitämään pH:n optimina, 7,4 ± 0,5. Korkeampi pH-arvo kertoo emäksisyydestä ja alempi happamuudesta.