Kun seuraavan kerran eläinlääkäri greyhoundia tutkiessaan pelottaa omistajalta niin sanotusti löysät housuihin sivuäänen perusteella diagnosoidulla sydänvialla, niin kehottakaa lääkäriä lukemaan tämä. Sen jälkeen hän voi ehkä harkita uusia tutkimuksia, perustellusti. Tagit: sydän
Tagattu:
Energia Kilpailun ensimmäisen 7,5 sekunnin aikana greyhound tuottaa energian metabolisoimalla lihasten kreatiini- ja glykogeenivarastoja, eikä siihen käytetä happea Alkukiihdytyksen 3,5 sekunnin aikana käytetään pelkästään kreatiinia. Greyhound käyttää puolet kokonaisenergiasta alkukiihdytyksessä. Greyhound käyttää alle minuutin suosituksessa ainoastaan 6 prosenttia päivän kokonaisenergian tarpeesta. Greyhoundin lihakset tuottavat 30 sekunnin kilpailussa 75-80 % voimastaan anaerobisesti. Pitkällä matkalla, tai coursingissa
Sydän on jakautunut neljään onteloon: Oikeaan ja vasempaan eteiseen ja oikeaan ja vasempaan kammioon. Sydämeen tullessaan veri saapuu aina eteiseen, josta se kulkeutuu läpän läpi saman puolen kammioon ja sieltä edelleen takaisin verenkiertoon. Eteisen vaikutus pumppaustyöskentelyssä on melko pieni, sillä normaalioloissa veri valuu suoraan suonista kammioon pysähtymättä juurikaan eteisessä. Vain rasituksessa eteisten pumppaustoiminnalla on merkitystä.
Tagattu:

eh...