Koiralle voidaan nykyään tarjota täysravintoa raakana ja lihalla. Mikään ei pakota käyttämään kuivamuonaa. Hieman joutuu miettimään mitä tuotteita koiralleen kuitenkin antaa.
Koiran tarve ravintoaineille on useimmiten NRC:n ilmoittama. Niitä käytetään ruokintasuunnitelmissa, kun tehdään raakaruokintaa. Katiskan artikkeleissa käytetty taulukkopohja löytyy täältä.
NCR määrää koirien ravitsemuksen rajat. Henkilö, joka tuijottaa tarkkoja numeroita ymmärtämättä niiden merkitystä, on NRC-uskovainen.
Eräästä tuotemerkistä on käyty väittelyä, onko se täysravinto vaiko eikö. Valmistaja väittää, että on, mutta minä olen eri mieltä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä sanoo määritelmien kohdassa, kolmannessa artiklassa seuraavaa: b) ”eläinten ruokinnalla suun kautta” tarkoitetaan rehujen saattamista suun kautta eläimen ruoansulatuskanavaan sen ravintotarpeiden tyydyttämiseksi ja/tai terveen eläimen
Tätä ei edes toivottu, tämän aiheen postauspyyntö esitettiin käskymuotoisena. Kuinka paljon koiran pitää syödä jotakin, jotta se saa tarpeensa täytettyä? Tätähän on sivuttu jo aiemmin, mutta käydään asia nyt läpi ihan kunnolla, ja otetaan esimerkiksi ne ikuiset murheenkryynit, sinkki ja D-vitamiini. Esimerkkinä saa toimia minun koirani, paino kivasti pyöreät 20 kg. Sen metabolinen paino on 20^0,75=9,46
AAFCO on Yhdusvalloissa toimiva teollisuuden oma elin, joka määrittelee rehujen ravintosisällön.